Warranty

C.I.T. Corporation Limited บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
1/5-6 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
TEL : 0-2224-0111 FAX : 0-2224-7978

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พบปัญหากรุณาลองใหม่

ข้อแนะนำในการใช้
1. ใส่ฟิลเตอร์ลงในฝักบัวโดยให้ด้านที่มีปุ่มอยู่ด้านล่าง ตามคำแนะนำและภาพประกอบข้างกล่อง
2. เพื่อให้ฝักบัวปิดสนิทพร้อมใช้งาน หลังจากใส่ฟิวเตอร์แล้ว ต้องหมุนให้ถึงจุดล็อคโดยสัญลักษณ์ "I" ที่อยู่บนหัวฝักบัวและตัวฝักบัวตรงกันพอดี ไม่หลวมหรือไม่แน่นเกินไป
3. อย่าหมุนแรงเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้ล็อคบริเวณเกลียวเสียรูปทรง เกิดการเสียหาย
4. น้ำที่ออกจากฝักบัว เหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเท่านั้น ไม่ควรบริโภค

เงื่อนไขการรับประกัน
1. สินค้ารับประกัน 2 ปี เฉพาะการรั่วซึมจากหัวฝักบัว
2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้า

ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว หรือสามารถรักษาสิทธิ์การรับประกัน โดยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.kudospurebliss.com/warranty
พร้อมรับข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมการตลาดและสิทธิพิเศษมากมาย

3. การรับประกันสินค้าจะเป็นไปตามสภาพการใช้งานปกติ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ตรงตามคำแนะนำ รวมถึงรอยขีดข่วนและความเสียที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน บริษัทฯ ขอยกเลิกการรับประกัน

KUDOS CALL CENTER 0-2621-8900
Visit us : www.kudospurebliss.com
www.facebook.com/kudosthailand